O akcji

Październikowa akcja #Architekcidlaklimatu na Facebooku była punktem startowym dla dalszych działań na rzecz projektowania prośrodowiskowego i proklimatycznego.

Jednocześnie niezmiennie zachęcamy do włączenia się w nią, poparcia deklaracji i „pokazania się” na naszym profilu. Wierzymy, że im będzie nas więcej tym bardziej realna stanie się konstruktywna dyskusja o naszej jako projektantów odpowiedzialności za otaczające środowisko.

Obserwując zainteresowanie jakie akcja dotychczas wzbudziła, jesteśmy przekonani, że wielu architektów jest świadomych stojących przed nami wyzwań, zmotywowanych do zmiany i uznaje zagadnienia środowiskowe za bardzo istotne.

Jednocześnie z toczącej się w kontekście akcji dyskusji wynika, że aby wprowadzanie zmian w sposobie projektowania i wznoszenia budynków było możliwe, potrzebne nam są narzędzia, wiedza lub chociażby baza rodzimych realizacji, które wyznaczają kierunki działań i mogą służyć jako inspiracja dla następnych. Stąd decyzja, aby kontynuować akcję i podjąć kolejne kroki, których celem jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Uruchomiliśmy niniejsza stronę z nadzieją, że stanie się platformą pozwalającą na wymianę informacji między innymi za sprawą prezentacji projektów realizujących założenia architektury zrównoważonej. Chcielibyśmy, aby były to przede wszystkim projekty „z naszego podwórka”, które wpisują się w rodzime uwarunkowania prawne, środowiskowe, kulturowe. W planach mamy organizację seminariów poświęconych zagadnieniom projektowym takim jak np. analiza cyklu życia budynku, zrównoważone materiały, gospodarka cyrkularna, zielona i błękitna infrastruktura. Planujemy również spotkania z architektami – autorami interesujących realizacji, którzy mogą podzielić się nami wiedzą i doświadczeniem.

Jako #Architekcidlaklimatu chcemy być platformą, łączącą ludzi, dla których dobro klimatu w kontekście kształtowania środowiska zbudowanego jest istotne. 

Zapraszamy do przystąpienia do akcji na Facebooku oraz włączenia się w kolejne nasze działania!