Unijna Taksonomia Zrównoważonych Budynków

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym Unijnej Taksonomii, która w najbliższych latach będzie intensywnie zmieniać budownictwo na zielone i zrównoważone.

Kiedy: wtorek, 31 maja 2022 r., g. 18:00-20:00

Gdzie: Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Forma: spotkanie na żywo

Program

18:00-18:40 Prezentacja: Unijna Taksonomia – jak działa i jakie ma zastosowanie w budownictwie?

Prowadzący prezentację:

– Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP

– Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, MATERIALITY, członek ESMA Securities and Markets Stakeholders Group oraz EFRAG Sustainability Reporting TEG

18:40-19:40

Panel dyskusyjny: Wpływ unijnej Taksonomii na architektów, deweloperów i branżę budowlaną

Uczestnicy dyskusji:

– Katarzyna Unold, Managing Director, Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.

– Ewa Kowalska-Ocneanu, Chief Sustainability, WSP Polska Sp. z o.o., Asesor BREEAM International

– Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt-Partner, APA Wojciechowski Sp. z o.o., Wiceprezes ZG SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.

19:40-20:00

Dyskusja z udziałem publiczności.

Moderacja spotkania:

Anna Zawadzka-Sobieraj, Built Environment Manager, MATERIALITY oraz Co-founder Mech.build, pełnomocniczka Zarządu OW SARP ds. budownictwa naturalnego

Czym jest unijna Taksonomia?

Taksonomia jest regulacją wspomagającą transformację gospodarki Unii Europejskiej ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej poprzez oddziaływanie na europejski sektor finansowy.

Unia Europejska w 2021 roku wprowadziła przepisy określające, jakie rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w krajach UE są zrównoważone środowiskowo. Część tych przepisów dotyczy działalności budowlanej, deweloperskiej i związanej z obsługą rynku nieruchomości.

Taksonomia określa sześć celów środowiskowych, które musi realizować dana działalność (w tym budynki nowoprojektowane i poddawane renowacji), a także  ustanawia tzw. techniczne kryteria kwalifikacji, czyli konktetne warunki, które muszą zostać spełnione, aby dana działalność została zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.

Znajomość tych wytycznych pozwoli projektantom, deweloperom i wykonawcom na projektowanie i realizację inwestycji zgodnych z przepisami unijnymi i celami gospodarki cyrkularnej.

Architektura kryzysu klimatycznego to cykl spotkań organizowanych przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARPMazowiecka Okręgowa Izba Architektów RPPLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.