Architektura Kryzysu Klimatycznego, Dom jednorodzinny neutralny klimatycznie – szacowanie śladu węglowego

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO, które odbędzie się 24 stycznia 2023 r. o 18.00 w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak.
Tytuł spotkania: Dom jednorodzinny neutralny klimatycznie – szacowanie śladu węglowego.

W czasie spotkania przeanalizujemy dwa zrealizowane domy jednorodzinne, które zostały nagrodzone w konkursach w 2022 r. Zostaną zaprezentowane przez ich autorów.

  • Dom Kontrastowy – zwycięzca konkursu Dom z Klimatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska – arch. Agnieszka Figielek – PASYWNY M2
  • Bio_Arka 3 – laureat PLGBC Green Building Awards – arch. Tomasz Mielczyński – TXMA.

Ponadto w trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowany niedawno opublikowany znakomity raport PLGBC: SZACOWANIE ŚLADU WĘGLOWEGO, który powstał w ramach projektu #BuildingLife prowadzonego przez World Green Building Council i sfinansowany przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Opowie o nim jego współautor – Wiktor Kowalski, Associate, Buro Happold.

Po prezentacjach – jak zwykle pytania i dyskusja.

Organizatorem spotkania jest Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP we współpracy z m.st. Warszawa – Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak.

Uwaga: spotkanie nie będzie transmitowane online – zapraszamy na żywo do ZODIAKU.

Unijna taksonomia zrównoważonych budynków – zapis spotkania

Zapraszamy do odsłuchania zapisu spotkania z cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego dotyczącego Unijnej Taksonomii.

Udział wzięli:

  • Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, Materiality, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
  • Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, Materiality, członek ESMA Securities and Markets Stakeholders Group oraz EFRAG Sustainability Reporting TEG
  • Anna Zawadzka-Sobieraj, Built Environment Manager, Materiality oraz Co-founder MECH.build
  • Katarzyna Unold, Managing Director, ACCIONA Nieruchomości Sp. z o.o.
  • Ewa Kowalska-Ocneanu, Chief Sustainability, WSP Polska Sp. z o.o., Asesor BREEAM International
  • Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt-Partner, APA Wojciechowski Architekci, Prezes ZG SARP

Unijna Taksonomia Zrównoważonych Budynków

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym Unijnej Taksonomii, która w najbliższych latach będzie intensywnie zmieniać budownictwo na zielone i zrównoważone.

Kiedy: wtorek, 31 maja 2022 r., g. 18:00-20:00

Gdzie: Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Forma: spotkanie na żywo

Program

18:00-18:40 Prezentacja: Unijna Taksonomia – jak działa i jakie ma zastosowanie w budownictwie?

Prowadzący prezentację:

– Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP

– Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, MATERIALITY, członek ESMA Securities and Markets Stakeholders Group oraz EFRAG Sustainability Reporting TEG

18:40-19:40

Panel dyskusyjny: Wpływ unijnej Taksonomii na architektów, deweloperów i branżę budowlaną

Uczestnicy dyskusji:

– Katarzyna Unold, Managing Director, Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.

– Ewa Kowalska-Ocneanu, Chief Sustainability, WSP Polska Sp. z o.o., Asesor BREEAM International

– Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt-Partner, APA Wojciechowski Sp. z o.o., Wiceprezes ZG SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.

19:40-20:00

Dyskusja z udziałem publiczności.

Moderacja spotkania:

Anna Zawadzka-Sobieraj, Built Environment Manager, MATERIALITY oraz Co-founder Mech.build, pełnomocniczka Zarządu OW SARP ds. budownictwa naturalnego

Czym jest unijna Taksonomia?

Taksonomia jest regulacją wspomagającą transformację gospodarki Unii Europejskiej ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej poprzez oddziaływanie na europejski sektor finansowy.

Unia Europejska w 2021 roku wprowadziła przepisy określające, jakie rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w krajach UE są zrównoważone środowiskowo. Część tych przepisów dotyczy działalności budowlanej, deweloperskiej i związanej z obsługą rynku nieruchomości.

Taksonomia określa sześć celów środowiskowych, które musi realizować dana działalność (w tym budynki nowoprojektowane i poddawane renowacji), a także  ustanawia tzw. techniczne kryteria kwalifikacji, czyli konktetne warunki, które muszą zostać spełnione, aby dana działalność została zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.

Znajomość tych wytycznych pozwoli projektantom, deweloperom i wykonawcom na projektowanie i realizację inwestycji zgodnych z przepisami unijnymi i celami gospodarki cyrkularnej.

Architektura kryzysu klimatycznego to cykl spotkań organizowanych przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARPMazowiecka Okręgowa Izba Architektów RPPLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.

Ankieta – Bariery prawne dla rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce

W związku z planowanymi zmianami przepisów budowlanych jako Oddział Warszawski
SARP chcielibyśmy zasygnalizować Ustawodawcy wynikające z uwarunkowań prawnych przeszkody ograniczające lub utrudniające zastosowanie technologii drewnianych. Technologie te cieszą się w wielu krajach europejskich coraz większą popularnością i są brane pod uwagę w inwestycjach o dużej skali. Aby było to możliwe, konieczne było dostosowanie przepisów, norm i wytycznych wykonawczych do współczesnych
technologii drewnianych. W Polsce, mamy ten krok jeszcze przed sobą. Planowana zmiana przepisów
stwarza możliwość rozpoczęcia prac nad takim dostosowaniem.

CEL ANKIETY: Ankieta ma na celu zebranie doświadczeń projektantów, dotyczących projektów
wykonanych w technologiach drewnianych, aby przeanalizować obecny stan prawny i zidentyfikować
trudności, z którymi spotykamy się projektując z drewna. Wnioski z ankiety zostaną przekazane do Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drewnianego oraz, jeśli będzie możliwe sformułowanie na ich podstawie uwag, w formie uwag do projektu Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

TERMIN: Prosimy o wypełnienie ankiety do 10.12.2021

KOORDYNATOR: Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP

LINK DO ANKIETY

Changing places, changing lives 11. PLGBC Green Building Symposium

Oddział Warszawski SARP objął patronatem 11. PLGBC Green Building Symposium – najbardziej rozpoznawalną i opiniotwórczą międzynarodową konferencję dedykowaną branży zielonego budownictwa w Polsce.
Nasz Oddział będzie reprezentować Przewodnicząca Koła Architektury Zrównoważonej arch. Magdalena Pios z #Architekcidlaklimatu.

Całodzienne wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC odbywa się pod hasłem: Changing places, changing lives.
Impreza odbędzie się 7 października 2021 r. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w Warszawie w formie hybrydowej.

PLGBC Green Building Symposium to znakomici prelegenci, innowacyjne rozwiązania, nowa wiedza oraz wybrane case studies związane ze zrównoważonym budownictwem w czterech inspirujących sesjach tematycznych.

1. HEALTHY BUILDINGS, HEALTHY COMMUNITIES. HEALTH & WELLBEING
2. PERFORMANCE AND PEOPLE. RESILIENCE
3. RACE TO ZERO. NET ZERO CARBON
4: CLIMATE COOPERATION. FINANCING AND DEVELOPMENT

oraz dodatkowo:
– Wirtualną Strefę Partnerów, w której można poznać bliżej projekty, rozwiązania i technologie partnerów
wydarzenia,
– Grę klimatyczną – Change Game, opracowaną przez Climate-KIC i włoską Fundację CMCC,
– Wirtualną wystawę fotograficzną laureatów konkursu Grand Press Photo 2021 w kategorii Środowisko
oraz Fotoreportaż,
– PLGBC Green Building Tour po zrównoważonym kompleksie Business Garden w Warszawie,
– Wirtualną Paczkę Uczestnika, w której poza prezentacjami i nagraniami znajdą się dedykowane materiały
tematyczne,
– Playlistę #PLGBCsymposium.
Policzony zostanie także ślad węglowy związany z organizacją wydarzenia.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie ogłoszenie wyników konkursu PLGBC Green Building Awards 2021.

Więcej informacji, program i rejestracja: https://symposium.plgbc.org.pl/

ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO, pt. Natura naturalnie

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO, pt. Natura naturalnie, które odbędzie się 22.06.2021 o 18.00 na kanale YouTube’owym Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S48OdrTt_7o&t=5450s

Facebook:https://www.facebook.com/events/224093972863692/

Na spotkaniu porozmawiamy o współczesnych potrzebach ochrony zasobów naturalnych w kontekście intensywnej zabudowy miejskiej. Razem z gośćmi będziemy zastanawiać się jak w praktyce projektowej przywracać, odtwarzać oraz chronić i dbać o zasoby naturalne.
Naszymi gośćmi będą:
dr Przemysław Wolski, architekt krajobrazu, projektant, wieloletni wykładowca na kierunku architektura krajobrazu SGGW oraz m.in. Purdue University (USA) – poruszy temat konsekwencji działań projektowych oraz odpowiedzialności wobec środowiska.
Justyna Dziedziejko i Magdalena Wnęk architektki krajobrazu z pracowni topoScape – zaprezentują możliwość budowania naturalnie – tego co nienaturalne – na  tworzeniu zielonej tożsamości w zabudowie wielorodzinnej.
Alicja Tomaszewicz – Ginter i Tomasz Ginter  architekci z pracowni Trektura, pokażą nową perspektywę dla współczesnej mobilności – zaprezentują naturalnie nietypowy, przyjazny środowisku parking P+R.

Organizatorzy: Koło Zrównoważonej Architektury OW SARP, Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.

Zapraszamy do oglądania i udziału w dyskusji!

ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO. Ślad węglowy w cyklu życia budynku.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO, które odbędzie się 20.04.2021 o 18.00 na kanale YouTube’owym ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury   Tytuł spotkania: Ślad węglowy w cyklu życia budynku.   Tym razem rozmawiać będziemy o fazach cyklu życia budynków i o tym jaki mają one związek ze śladem węglowym oraz o determinujących go strategiach i decyzjach projektowych. Poszukamy również narzędzi oceny śladu węglowego materiałów budowlanych.
W trakcie spotkania prelegentami będą mgr inż. Wiktor Kowalski z Buro Happold oraz członkowie Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP Anna Tofiluk i Piotr Jurkiewicz. Do dyskusji poza prelegentami zaprosiliśmy Małgorzatę Dembowską (WXCA), Agnieszkę Kalinowską -Sołtys (KAZ, APA Wojciechowski) oraz Mateusza Płoszaja – Mazurka (KAZ, Bjerg Arkitektur).   Link do transmisji: https://youtu.be/CuWdwneFjjU

ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO – Reduce, Reuse, Recycle

Serdecznie zapraszamy na kolejne (już ósme) wydarzenie z cyklu ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO, które odbędzie się 2.03.2021 o 18.00 na kanale YouTube’owym Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak. Tytuł spotkania: Reduce, Reuse, Recycle, co oznacza, że rozmawiać będziemy o koncepcji architektury cyrkularnej.

W spotkaniu udział wezmą:

Henryk Stawicki – strateg wzornictwa w Change Pilots i wykładowca School of Form SWPS, który przybliży idee projektowania cyrkularnego.

Dorota Sibińska – architektka, założycielka XYstudio, projektantka wielu nagradzanych realizacji w tym m.in. Domu dla bezdomnych w Jankowicach, o którym opowie przede wszystkim w kontekście powtórnego wykorzystania materiałów i elementów budowlanych.

Dominika Zielińska – architektka, współwłaścicielka studia Workplace, która zaprezentuje wnętrza biurowe Less Waste Office zaprojektowane w około 80% z materiałów odzyskanych, ekologicznych i z recyklingu.

Organizatorami spotkania są:
·      Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP,
·      Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP,
·      PLGBC – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
·      Zodiak Warszawki Pawilon Architektury

Link do wydarzenia na fb:
https://www.facebook.com/events/434102137891553Wydarzenie

można też oglądać na kanale YouTube:  https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ZF6okW-stiIk_yx5KbENTPmFIVwY7QvHO_MJEksv0Yx-CSQ3LCgpilts&v=-Z7Kw7Ty7hc&feature=youtu.be&ab_channel=ZODIAKWarszawskiPawilonArchitektury

ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO. Spotkanie VII – NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA WARSZAWY ZA ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku wydarzenie z cyklu ARCHITEKTURA KRYZYSU KLIMATYCZNEGO, które odbędzie się 12 stycznia 2021 o godzinie 18.00 na kanale YouTube Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak.
Tytuł spotkania: NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA WARSZAWY ZA ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE.

Co to znaczy, że budynek jest proekologiczny? Jak projektować w sposób uwzględniający konsekwencje zmian klimatycznych? Które rozwiązania projektowe są lepsze w kontekście kwestii ekologicznych i klimatycznych? Jak wybrać z grupy realizacji tę, która najlepiej wpisuje się w założenia projektowania odpowiedzialnego klimatycznie?
Z tymi i innymi pytaniami skonfrontowali się eksperci OW SARP związani z Kołem Architektury Zrównoważonej, którzy w ramach współpracy z Urzędem Miasta stworzyli KRYTERIA OCENY REALIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH POD KĄTEM ROZWIĄZAŃ ODPOWIEDZIALNYCH KLIMATYCZNIE dla potrzeb NAGRODY
ARCHITEKTONICZNEJ PREZYDENTA m.st. WARSZAWY, a następnie dokonali oceny obiektów-finalistów zgodnie ze sformułowanymi kryteriami.

W spotkaniu m.in. udział wezmą: Marlena Happach (Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego), Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas, Barbara Kraus-Galińska (projektanci I etapu Ekoparku w Ursusie), Stanisław Rewski (HRA Architekci, projektant osiedla Mickiewicza II), prof. Piotr Sikorski z Katedry Teledetekcji i Badań Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, dr inż. Jerzy Kwiatkowski (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz związani z pracą nad kryteriami członkowie Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP.

Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/1103573300085650?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Wydarzenie można też oglądać na kanale YouTube: https://youtu.be/QI9lTbeRdR8

Architektura Klimatu Klimatycznego – Współczesne budownictwo drewniane

Przed nami kolejne spotkanie z cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego! Tym razem tematem będzie współczesne budownictwo drewniane. Prezentację gości: firm i pracowni, projektujących i realizujących budynki z użyciem współczesnych konstrukcji drewnianych, poprzedzi prezentacja. Opowiemy o możliwościach technologicznych i zastosowaniu w różnych skalach. Gośćmi spotkania, którzy opowiedzą o swoich realizacjach, projektach i zastosowanych w nich rozwiązaniach, będą: Tomasz Balcerowski prezes firmy Ekoinbud wraz z Łukaszem Górczakiem członkiem zarządu Ecologiq; Szymon Wojciechowski prezes zarządu i Agnieszka Kalinowska-Sołtys architekt, partner i członek zarządu APA Wojciechowski; oraz Michał Koziej, architekt, założyciel pracowni Koziej Architekci.
Podczas spotkania będzie można zadawać pytania prelegentom, na które postarają się odpowiedzieć w drugiej, dyskusyjnej części spotkania.

link do transmisji na profilu youtube:  https://youtu.be/yseH-Z4Uchg